BaRo
BARO spol. s r.o.
Devínska cesta 28, 900 31  Stupava
02/4425 6019, 02/4445 220
baro@baro.sk www.baro.sk

Transformačné stanice


Spoločnosť BARO, spol s r.o. sa výrobou trasformačných staníc zaoberá už od roku 1993 – teda od založenia spoločnosti . Pôvodne boli v ponuke okrem vstavaných trafostaníc kioskové stanice v plechových kioskoch z Aluzinku /ELTRAF Kralice,a.s./ a betonových kioskoch /Betonbau/ . Energetické závody plechové kiosky neprijali priaznivo . Preto sme v BARO, spol.s r.o. postupne prešli v kioskových trafostaniciach na kiosky vlastnej konštrukcie typ TBSV, pre inštaláciu s jedným transformátorom o výkone 100 až 1000kVA a pre inštaláciu s dvoma trafami o výkone 2x100 až 2x1000kVA.

Ponúkame kiosky s vnútornou obsluhou o pôdorysných rozmeroch:
Po vstupe zahraničných akcionárov do energetických podnikov nastal dopyt po kioskových trafostaniciach s vonkajšou obsluhou .

BARO spol. s r.o. v tejto konfigurácii ponúka vlastný kiosk typ TBSV-Z pre transformátor 100 až 1000kVA s pôdorysným rozmerom 2400x2400mm.

Pre investorov, ktorí preferujú jednoduché a lacné riešenia má firma v ponuke i stožiarové trafostanice.
Všetky ponúkané typy kioskových trafostaníc zodpovedajú požiadavkám STN noriem, technicky sú osvedčené z TI SR, kiosky sú osvedčené-certifikované zo skúšobne TSÚS Žilina, sú na ne vypracované projekty požiarnej odolnosti a vyhovujú hygienickým normám o ochrane životného prostredia .

BARO spol. s r.o. taktiež dodáva trafostanice do objektov – vnútorné trafostanice, kde využije vo firme produkované NN rozvádzače: Doplnené o trafá a VN rozvádzače od spolupracujúcich firiem BARO spol. s r.o. „na kľúč“ vykonáva montáže u odberateľa. Podľa požiadavky je dodávka dokompletovaná realizačným projektom resp. vybudovaním 22kV VN prípojky .