Rozvádzače


Výroba NN rozvádzačov má vo firme BARO spol. s r.o. tradíciu od založenia spoločnosti. BARO spol. s r.o. ponúka klientom všetky možné atypické NN rozvádzače a to od „silových“ pre priemyselné rozvody :
  • s menovitým izolačným napätím do 1500V
  • s menovirým prúdom hlavných prívodníc do 2500A
  • s menovitým dynamickým prúdom do 84 kA
  • s menovitým krátkodobým prúdom do 40kV

cez „inteligentné“ riadiace rozvádzače pre MAR , bytové rozvádzače až po typové kompenzačné rozvádzače od 10 do 600kVAr.

Je samozrejmosťou, že BARO spol. s r.o. má zbernicový systém silových rozvádzačov osvedčený typovou skratovou skúškou v renomovanej skúšobni.

Plechové skrine používané pri montáži NN rozvádzačov sú buď z vlastnej zámočníckej výroby firmy BARO spol. s r.o., alebo „predpísané“ projektom resp. investorom . To platí i o prístrojovej náplni NN rozvádzačov.

Pri výrobe sa kladie dôraz na dodržanie kvality každého montážneho úkonu, optimalizáciu nákladov a dodržanie termínov dodávky pre klienta .

Samostatnou kapitolou je sortiment jednosmerných rozvádzačov určených pre železnice a dopravné podniky využívajúce jednosmernú trakciu. /BARO spol. s r.o. má certifikované činnosti Drážnym úradom SR/ .
Ide o:
  • traťové rozvádzače typ TRP a TRN , ktoré slúžia na prepojenie úsekov trolejového vedenia električiek a trolejbsov ďalej
  • napájacie rozvádzače pre jednosmernú trakciu typ JUR – zložené z prívodného a vývodového poľa, ktoré zabezpečujú napájanie siete 660V s prúdom hlavnej prívodnice 6000A a vývodných prívodníc do 1000A. Súčasťou rozvádzača je výsuvný vozík vybavený rýchlovypínačom 2000A/1500V