O spoločnosti


Spoločnosť BARO, spol. s r.o. je od svojho založenia v r.1993 známa hlavne dodávkami NN
rozvádzačov
, transformačných staníc /kioskových i do vnútorného prostredia/ a vykonávaním elektromontážnych prác. Aby sme vyšli v ústrety našim klientom a ponúkli im komplexnejšiu dodávku od projektu ku dodávke technológie, elektromontáž až po dlhodobý servis, naša ponuka sa ustálila na:
 • projektovanie a dodávky nízkonapäťových rozvádzačov
 • projektovanie a dodávky trafostaníc kioskových –TBSV a TBSV-Z a vnútorných /objektových
 • elektromontáže
 • elektroinštalácie
 • rekonštrukcie rozvodní
 • dodávky energo pre ŽSR a dopravné podniky /firma má oprávnenie Drážneho úradu SR/
 • realizácia 22kV prípojov ku dodávke TS/subdodávateľsky/

Firma BARO, spol. s r.o. v takto rozšírenej ponuke zrealizovala v poslednom období tieto objemovo významnejšie akcie :
 • dodávky a elektromontáže na rozvodni pre Mäsokombinát Zbrojníky
 • dodávky a montáž trafostaníc pre Whirlpool Slovakia v Matejovciach
 • dodávka a montáž trafostanice pre sp.JOBELSA Slovakia v Košiciach
 • projekt,dodávka a montáž trafostanice pre Heineken Rimavská Sobota
 • dodávky a montáž trafostanice pre inv. PANKL Topolčany
 • projekt dodávky a montáž trafostanice pre HYZA Topolčany
 • dodávky a montáže trafostaníc „Rošírenie kapacity ... „ pre NAFTA ,a.s.Gbely
 • dodávky kioskových trafostaníc pre „Modernizácia žel. trate – ŽSRa.s.SR“
 • dodávky a montáže trafostaníc pre spoločnosť RELCO Slovakia ,s.r.o.
 • dodávky a montáže spínacích jednosmerných rozvádzačov pre DP mesta Bratislava
 • dodávky kioskových trafostaníc pre solárne parky odb. Schneider Electric, s.r.o.,Siemens
 • dodávky kioskových trafostaníc pre bioplynové stanice odb. Agrikomp CZ ,s.r.o.
 • dodávky a montáže trafostaníc pre firmu ELTRA,s.r.o. Košice

Certifikáty a osvedčenia: