BaRo
BARO spol. s r.o.
Devínska cesta 28, 900 31  Stupava
02/4425 6019, 02/4445 220
baro@baro.sk www.baro.sk

O spoločnosti


Spoločnosť BARO, spol. s r.o. je od svojho založenia v r.1993 známa hlavne dodávkami NN
rozvádzačov
, transformačných staníc /kioskových i do vnútorného prostredia/ a vykonávaním elektromontážnych prác. Aby sme vyšli v ústrety našim klientom a ponúkli im komplexnejšiu dodávku od projektu ku dodávke technológie, elektromontáž až po dlhodobý servis, naša ponuka sa ustálila na:

Firma BARO, spol. s r.o. v takto rozšírenej ponuke zrealizovala v poslednom období tieto objemovo významnejšie akcie :

Certifikáty a osvedčenia: