Transformačná stanica typ TBSV


Kiosková trafostanica s vnútornou obsluhou pre jeden transformátor:
  • Skelet – betonový prefabrikát z troch častí – základová vaňa s inštalovanými káblovými priechodkami,betonová podlaha , skelet so strechou a dvoma vstupmi
  • Rozmery: DxŠxV 3860x2400x3500 mm
  • Zapustenie do země: 950 mm
  • Výška skeletu nad terénom: 2550 mm
  • Zastavaná plocha: 9,26 m2
  • Možnosť osadenia transformátorom: 100 – 1000kVA
  • VN rozvádzač: od 2xprívod,vývod na TR , do 2xprívod, pole merania,vývod na TR
  • NN rozvádzač: skriňový , dve polia , do 10 vývodov cez poistkové odpínače do 400A
  • Spôsob merania: buď na prim.strane v poli merania/ USM/ , resp. Sek.meranie v USM