Transformačná stanica typ TBSV-Z


Kiosková trafostanica polozapustená do terénu s vonkajším ovládaním pre jeden transformátor:
  • Skelet – betonový prefabrikát , káblový priestor , priestor pre technológiu , betonová strecha
  • Rozmery: DxŠxV 2400x2400x2610
  • Zapustenie do zeme: 805 mm
  • Výška skeletu nad terénom: 1605 mm
  • Zastavaná plocha: 5,76 m2
  • Možnosť osadenia transformátorom: 100 – 1000kVA
  • VN rozvádzač: 2x prívod , 1x vývod na trafo
  • NN rozvádzač: panelový – do 8 vývodov cez poistkové odpínače do 400A
  • Spôsob merania: na sekundárnej strane v USM