Transformačná stanica typ TBSV 2xTR


Kiosková trafostanica s vnútornou obsluhou pre dva trasformátory
  • Skelet - betonový prefabrikát – základová vaňa s inštalovanými káblovými priechodkami,betonová podlaha , skelet so strechou a štyrmi vstupmi
  • Rozmery: DxŠxV 7720x2400x3500 mm , alebo 4800x3860x3500 mm, alebo 3100x5400mm
  • Zapustanie do zeme: 950 mm
  • Výška skeletu nad terénom: 2550 mm
  • Zastavaná plocha: 18,5 m2
  • Možnosť osadenia transformátorom: 2x100 až 2x1250kVA
  • VN rozvádzač: 2xprívod,2xvývod na trafo, 2xprívod,pole merania,2xvývod na trafo
  • NN rozvádzač: skriňový , 4 polia , do 2x 10 vývodov cez poistkové odpínače do 400A