Rok 2007


Medzi našich spokojných zákazníkov v roku 2007 patrili okrem iných i:

Kioskové trafostanice Vnútorné trafostanice, NN rozvádzače
Schneider Electric, s.r.o. Rhea, s.r.o. Bratislava
Enermont, s.r.o. Schneider Electric, s.r.o.
HASS, s.r.o. Senec ASECO, s.r.o. Bratislava
STRIP, s.r.o. Košice Dopravný podnik, a.s. Bratislava
EUROVIA, a.s. Košice Enersys, s.r.o.
Fy Ján Maník Elektra, s.r.o. Nitra
ARKO, s.r.o. Košice Cemdesign, a.s. Trenčín
LUMEN SR, a.s. ELZA, s.r.o. Bratislava
PRIVEL, s.r.o. Košice DITEC, s.r.o.
RELCO Slovakia, s.r.o. EUROBAL, s.r.o.
ZSE, a.s. Bratislava