Rok 2009


Medzi našich spokojných zákazníkov v roku 2009 patrili okrem iných i:

Kioskové trafostanice Vnútorné trafostanice, NN rozvádzače
PRIVEL, s.r.o. Košice Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Enermont, s.r.o. Rhea, s.r.o.
P.S. ELMONT-stav, s.r.o. ELZA, s.r.o. Bratislava
ZSE, a.s. Bratislava KMT Ingineering, s.r.o.
RELCO Slovakia, s.r.o. Atriumbau, s.r.o.
Elektro a spol. s.r.o. Schneider Electric, s.r.o.
LUMEN SR, s.r.o. Telemont, a.s. Bratislava
Schneider Electric, s.r.o. Enermont, s.r.o.
NAFTA, a.s. Gbely Ener sys, s.r.o.
Fy Černay Zdenek AD Promo, s.r.o.
  PRIVEL, s.r.o. Košice