Rok 2010


Medzi našimi spokojnými zákazníkmi v roku 2010 patrili okrem iných i:

Kioskové trafostanice Vnútorné trafostanice, NN rozvádzače
PRIVEL, s.r.o. Schneider Electric, s.r.o.
Enermont, s.r.o. Enermont, s.r.o.
EAST SK, s.r.o. HBA, s.r.o.
Agro Máčaj, s.r.o. NAFTA, a.s. Gbely
Schneider Electric, s.r.o. Rhea, s.r.o.
Agrikomp CZ, s.r.o.  
BBF, s.r.o. Sp.Nová Ves  
Siemens, s.r.o.  
Nemec Elektromontáže  
Fy MANÍK Ján  
ZKF Elektro, s.r.o.  
EKO Beton, s.r.o.  
Chemkostav, a.s. Michalovce  
Schneider Electric, s.r.o.