Rok 2011


Referenčné dodávky v roku 2011 pre zákazníkov:

Kioskové trafostanice NN rozvádzače, vnútorné TS
ELTRA, s.r.o. Košice Schneider Electric, s.r.o.
ELSD, s.r.o. Vlčany ELZA, s.r.o. Žilina
ELEKTRA, s.r.o. Nitra RELCO Slovakia, s.r.o.
RELCO Slovakia, s.r.o. Nitra Dopravný podnik, a.s. Bratislava
Schneider Electric, s.r.o. Ekobetón, s.r.o. Bratislava
Agrikomp, s.r.o. Brno EmaP, s.r.o.
SEDIMA, s.r.o.  
EAST, s.r.o. Dubnica nad Váhom  
NAFTA, a.s. Gbely  
TROJEK, s.r.o. Ostrava